Badan Permusyawaratan Nagari

Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS) adalah lembaga permusyawaratan di Nagari

 

NJ.BANDARO MUDO

NJ.BANDARO MUDO

KETUA BAMUS

H. SYAFRUDIN DT. RAJO SAMPONO

H. SYAFRUDIN DT. RAJO SAMPONO

WAKIL KETUA BAMUS

USMAN

USMAN

ANGGOTA BAMUS

RIDHA HAYATI

RIDHA HAYATI

ANGGOTA BAMUS

ZAINUDDIN

ZAINUDDIN

ANGGOTA BAMUS

LUKMAN BA

LUKMAN BA

ANGGOTA BAMUS

H. BAHRIAL BK

H. BAHRIAL BK

ANGGOTA BAMUS

AFRIZAL

AFRIZAL

SEKRETARIS BAMUS